Location : Home > About Us > Board of Directors
 
 
About Us
 
  Chairman’s Speech
  Introduction to SAC
  Articles of the Association
  Organizational Structure
  Senior Executives
  Board of Directors
  Board of Supervisors
 
 
Board of Directors

Chairman

Chen Gongyan

Full-Time Vice Chairman

Fang Xiangyu, Ge Weiping, Wang Min

Part-time Vice Chairman

(in order of last name strokes)

Wang Kaiguo, Wang Yan, Niu Guan xing,

Lan Rong, Zhu Yunlai, He Ru, Chen Geng,

Lin Yixiang, Chu Xiaoming

Secretary-General

Wang Min

Directors (in order of last name strokes)

Wang Hongzhou, Wang Chunfeng,

Wang Changqing, Fang Fenglei,

Feng Rong,

Long Zenglai, Ye Ye, Shi Baoshang, Liu Jianwu, Zhu Kemin, Wu Wanshan, Wu Yongmin,

Zhang Guanghui, Zhang Changhong,

Zhang Huadong, Li Gong, Li Wei,

Yang Yuxiang, Yang Shucai, Chen Mingjian,

Zhou Hao, Yue Xianchun, Lin Zhihai,

Ouyang Changqiong, Luo Kai, Yu Zhongmin,

Hong Rong, Xu Haoming, Qian Wei,

Qian Longhai, Gu Weiguo, Zhang Zhifang,

Huang Yaohua, Jiang Hui, Cai Qiuquan,

Pan Xinjun, Wei Xuechun
  Home | Legal Notice | Contact Us | Site Map Copyright ? 2012 SAC All rights reserved
  2/F Building B, Focus Plaza, No. 19 Jinrong Street, Xicheng District, Beijing, 100033, P. R. China